Met VGM meer veiligheid op het werk

VEILIGHEID

VGM Breed Veiligheid - Machines in een fabriekshal.

VEILIGHEID – ADVIES

Binnen het vakgebied veiligheid kunnen wij u ondersteunen bij beleidsvorming en uitvoeringsplannen.
U kunt hierbij denken aan:

Beleid:

 • Veiligheidsmanagementsystemen ISO 45001
 • Veiligheidscultuurladder, SCL
 • Veiligheid Checklist Aannemers VCA
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie
 • Veiligheid bij verbouw, nieuwbouw, sloopprojecten
  • vraagspecificatie
  • selectie
  • bestek
  • voorbereiding
  • uitvoering
  • nazorg
  • V&G(M) ontwerp en uitvoeringsfase

 

Het begeleiden van bedrijven die werken met een veiligheidszorgsysteem is onderdeel van de basisbegeleiding van VGM Breed. Naast het opzetten of verbeteren van veiligheidszorgsystemen kan dit ook omvatten audits, observatierondes, coaching van interne preventiemedewerkers of veiligheidscoördinatoren/-medewerkers.

VGM Breed heeft meerdere hoger opgeleide gecertificeerde veiligheidskundigen voor het opstellen en toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Vanuit de zijde van de opdrachtgever kan VGM Breed nieuwbouw, verbouw en sloopprojecten begeleiden. Denk hierbij aan het opstellen en/of coördineren van benodigde V&G plannen, archeologische onderzoeken, bodemonderzoeken, NGE onderzoeken, flora en fauna onderzoeken en omgevingsvergunningen. Het aanhaken van de milieu- en veiligheidskundige in de projecten kan plaatsvinden in de initiatiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase en/of uitvoeringsfase. Ervaring leert dat vroegtijdige deelname in het projectteam van de opdrachtgever, bouwdirectie efficiënt is.

Nadere RI&E’s, plannen, instructies:

 • Gevaarlijke stoffen (meten / berekenen)
 • Geluid en trillingen
 • Fysieke belasting
 • BHV-plan en ontruimingsplan (incl. tekeningen)
 • Explosieveiligheid NPR 7910 / NEN EN IEC 60079-10-1
 • Machineveiligheid
 • Werk- en veiligheidsinstructies
 • Toolboxen op maat

 

De werkwijze van VGM Breed kenmerkt zich door het vertalen van de theoretische kaders naar de dagelijkse praktijk.

VGM Breed Veiligheid

Regelmatig worden klanten geholpen om bij het installeren van nieuwe productielijnen integraal veiligheid te beoordelen en verbeteracties in kaart te brengen en op te lossen. Het professioneel beoordelen van risico’s op het vlak van gevaarlijke stoffen bij de inrichting van duurzamere productieprocessen, grond en hulpstoffen is een van de speerpunten van Imke Breedveld.

VGM Breed werkt met een vaste tekenaar en specialist explosieveiligheid.

Voor de interne bedrijfstrainingen heeft VGM Breed specialistische trainers voor bedrijfshulpverlening, veilig werken met de heftruck, hoogwerker, hijsen en heffen en gevaarlijke stoffen.