Met VGM meer veiligheid op het werk

MILIEU

MILIEU – ADVIES

Binnen het werkveld milieu begeleid VGM Breed meerdere bedrijven met hun milieuzorgsysteem en/of benodigde omgevingsvergunningen.

ISO 14001 - HLS:

VGM Breed ondersteunt organisaties die milieuzorgsysteem hebben zoals de ISO 14001 HLS. Veel voorkomende advisering houdt verband met:

 • Beleidsverklaring
 • Stakeholder en contextanalyse
 • Register van wettelijke eisen
 • Register van milieu-aspecten en effecten
 • Inrichten van de benodigde milieuregistraties
 • Audits en inspectie
 • Etc.

Insteek van VGM Breed is uw organisatie begeleiden op dusdanig wijze dat uw interne medewerkers het systeem kunnen beheren. Uitwisselen van kennis en ervaring staat dus centraal in bedrijven die VGM Breed vragen om begeleiding bij het VGM zorgsysteem.

Omgevingsvergunningen:

Ondanks dat er in Nederland sprake is van één omgevingswet is, is het aanvragen van een vergunning of uitvoeren van een melding specifieke ervaring.

VGM Breed Milieu

Bij het nieuwbouw, verbouw of sloop zijn vooraf veel inventarisaties en onderzoeken nodig, waarmee de belasting en invloed op de omgeving bepaald wordt. Voorkomend zijn:

 • Bodemonderzoek
 • Inventarisatie Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
 • Akoestisch onderzoek
 • Lucht emissie onderzoek
 • Stikstof en CO2 berekeningen
 • Flora en Fauna onderzoek
 • Archeologisch onderzoek
 • Afvalwater onderzoek
 • ABM beoordelingen


VGM Breed heeft een uitgebreid netwerk van specialisten en ruime ervaring om een aanvraag te coördineren.
Het vakinhoudelijk afstemmen van gegevens en onderzoeken vergt kennis en ervaring. Dit voorkomt dat trajecten vertraging oplopen. Bouwkundig tekenwerk kan ook worden verzorgt. Uiteraard werkt VGM Breed ook samen met juristen mocht er sprake zijn van bestuursrechtelijke procedures.