Met VGM meer veiligheid op het werk

GEZONDHEID

GEZONDHEID - ADVIES

Binnen het vakgebied arbeidshygiëne kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een arbeidshygiënisch beleid en uitvoering van specialistische berekeningen en metingen. VGM Breed is gespecialiseerd om in bedrijven met meerdere vestigingen, productiehallen, kantoren structuur aan te brengen in het arbeidshygiënisch beleid.

VGM Breed Gezondheid - blootstelling aan gevaarlijke stoffen en geluid!

Metingen:

Binnen het werkveld arbeidshygiëne voert VGM Breed metingen uit. Veelvoorkomende metingen zijn:

  • Gevaarlijke stoffen
  • Geluid op de werkplek
  • Trillingen op de werkplek
  • Klimaat
  • Biologische agentia

Gewerkt wordt met genormeerde meetmethoden, gekalibreerde meetapparatuur en erkende laboratoria.

Beleid:

VGM Breed – Imke – wordt regelmatig vanuit haar netwerk benaderd om een meting uit te voeren. Veelal liggen er losse rapportages en hebben bedrijven of organisaties al maatregelen getroffen, maar ontbreekt een duidelijke visie en koers. Metingen, zoals metingen naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en geluid, zijn kostbaar.

Daarom is VGM Breed groot voorstander voor het combineren van erkende risicoberekeningen met gerichte aanvullende metingen. Gestart wordt met een meetplan. Hierbij wordt gekeken naar functie, afdeling, taken en risico’s en de achterliggende doelen van de metingen besproken. Pas daarná kan een berekening worden gemaakt van de kosten.

VGM Breed – Imke @ work

Beleidsmatig heeft VGM Breed ervaring met het uitvoeren van arbeidshygiënische audits en inspecties. Dit is nog nieuw in Nederland. Bedrijven starten qua vaak eerst starten met milieu, dan veiligheid en als laatste met het thema gezondheid (arbeidshygiëne). Ervaring van VGM Breed leert dat een meer beleidsmatige aanpak van arbeidshygiëne pas kan plaatsvinden als bedrijven al wat verder zijn op de veiligheidscultuurladder.

Dit is ook wel logisch want veiligheid is vaak direct zichtbaar. We hebben in Nederland ongeveer 75 dodelijke ongelukken per jaar. Minder direct zichtbaar is het hoge aantal van 4.500 mensen die overlijden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk.
Dit is dan ook de reden dat VGM Breed het aspect arbeidshygiëne in bedrijven het bij voorkeur eerst beleidsmatig benadert en pas in tweede instantie haar meters uit de kast haalt.