Met VGM meer veiligheid op het werk

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de dienstverlening van VGM Breed. Deze worden regelmatig geactualiseerd.

Bij offertes worden deze ingesloten.

Wenst u inzage in de actuele algemene voorwaarden neemt u dan met ons contact op via contact. Wij zijn graag bereid deze mondeling aan u toe te lichten.