Met VGM meer veiligheid op het werk

ADVIES

VGM Advies - Imke Breedveld met helm op, aan het werk!

VGM ADVIES

VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Sturende factor in VGM Breed is Imke Breedveld. Imke is hoger opgeleid milieukundige, veiligheidskundige en arbeidshygiënist.

Werkzaamheden die Imke uitvoert zijn - zoals haar naam aangeeft - breed.

Een aantal klanten heeft zelf geen preventiemedewerker, milieu- of arbo coördinator in dienst. Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met:

  • een nieuwbouw of verbouw, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.
  • personeel en arbeidsrisico’s waarvoor het opstellen en implementeren van een risico inventarisatie & evaluatie verplicht is.
  • eigen klanten die een zorgsysteem zoals de VCA, veiligheidscultuurladder of ISO 14001 (HLS) vereisen.

Dagelijks adviseert Imke klanten hierbij. Dit op een zodanige wijze dat de eigen capaciteit van de organisatie zoveel als mogelijk wordt benut. Haar werkwijze is laagdrempelig.

Metingen

VGM Advies - meten is weten

Op het vlak van arbeidshygiëne heeft VGM Breed inmiddels een rijk arsenaal aan meetapparatuur.
De volgende arbeidshygiënische onderzoeken behoren tot het standaard werkpakket:

  • Gevaarlijke stoffen op de werkplek (stof, gas, biologische agentia)
  • Geluid op de werkplek, inclusief gehoor risico profiel
  • Trillingen op de werkplek
  • Klimaat op de werkplek
  • Fysieke belasting op de werkplek

Een losse opdracht is mogelijk alsook een beleidsmatige aanpak.

Berekenen en meten is weten.

Aansluitend preventietrajecten begeleiden, samen met de directie en de mensen.